ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2007-2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές, οι οποίες συζητούν, ωριμάζουν και εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο διάφορα θέματα. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να εισάγει για συζήτηση  το θέμα που θέλει. Τις επιτροπές συγκαλεί και συντονίζει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Μάντζαρης Α. Παναγιώτης-Πρόεδρος
Κονιδάρη Θ. Μερώπη-Γραμματέας
Καββαδάς Π.Ευστάθιος-Αντιπρόεδρος

 

Δημαρχιακή Επιτροπή

Τακτικά μέλη
Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε
Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη
Κονιδάρης Άλκιμος του Νικολάου
Πάλμος Ευστάθιος του Στεφάνου
Καββαδάς Ζώης του Δημητρίου

Αναπληρωματικά μέλη
Αργύρη Αναστασία του Αντωνίου
Βρεττός Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Αργύρης Δημήτριος του Γερασίμου
Σολδάτος Βασίλειος του Φιλίππου

 

Πολιτιστικό Κέντρο Ταφιων

• Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου-Δήμαρχος :Πρόεδρος
• Σολδάτος Βασίλειος του Φιλίππου-δημ. Σύμβουλος:Αντιπρόεδρος
• Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου-δ.σ:Τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον δημ. Σύμβουλο Βρεττό Κωνσταντίνο του Ιωάννη.
• Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου–δημ. Σύμβουλος: Τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον δημ. Σύμβουλο Πάλμο Ευστάθιο του Στεφάνου
• Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη –δημ. Σύμβουλος: Τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον δημ. Σύμβουλο Καββαδά Ευστάθιο του Παναγιώτη.
• Αργύρη Αναστασία του Αντωνίου –δημ. Σύμβουλος: Τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Κονιδάρη Άλκιμο του Νικολάου
• Πάλμου Ελένη του Χρήστου -δημότισσα Μεγανησίου: Τακτικό Μέλος , με αναπληρωτή τον Πολίτη Ευστάθιο του Γεωργίου, δημότη Μεγανησίου.
• Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδων δημ. Μεγανησίου: Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Πολίτη Γεράσιμο του Θεοδοσίου, δημότη Μεγανησίου.
• Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη δημότισσα Μεγανησίου: Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτρια τον Κονιδάρη Λέττα του Ιωάννη, δημότισσα Μεγανησίου.

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Μεγανησίου

Ζαβιτσάνος Ευστάθιος -Δήμαρχος- Πρόεδρος .
Δάγλα Παναγιώτης -Αν. Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου – μέλος με αναπληρώτρια την κ. Μάντζαρη Πανωραία.
Πολίτης Ανδρέας -Δ/ντης Γυμνασίου- μέλος
Μπακιρτζή Δήμητρα -εκπαιδευτικός , εκπρόσωπος της Ε.Λ.Μ.Ε Λευκάδας - ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Ζαραβέλλα Χαρίκλεια.
Μπουλιέρης Έκτορας - εκπρόσωπο γονέων μαθητών- μέλος.
Κατωπόδη Ανδρονίκη - εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων- μέλος.

 

Αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης

Δήμαρχος - με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κο Κονιδάρη Άλκιμο του Νικολάου.

 

Επιτροπή Διαγωνισμών για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών του Ν.3263/04

1.Γεωργουλόπουλος Δημήτριος Π.Μ της ΤΥΔΚ Νομού Λευκάδος ,Πρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Ζαβιτσάνο Δημήτριο Π.Μ επί συμβάσει του Δήμου Μεγανησίου.
2. Πολίτης Νεκτάριος υπάλληλος του Δήμου Μεγανησίου ΠΕ1Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρώτρια την Γαζή Ιωάννα υπάλληλο του Δήμου Μεγανησίου ΠΕ1Διοικητικού-Οικονομικού.
3. Μάντζαρη Βησσαρία ΔΕ1-Διοικητικού , υπάλληλο του Δήμου Μεγανησίου με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Παναγιώτη ΔΕ1-Διοικητικού ,υπάλληλο του Δήμου Μεγανησίου.

 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. -1ο Δημοτικό Νεκροταφείο Μεγανησίου

1 Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη (δ.σ) – Πρόεδρος
2 Καββαδάς Ζώης του Δημητρίου(δ.σ),Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Σολδάτο Βασίλειο του Φιλίππου(δ.σ)
3.Πολίτης Γεράσιμος του Ευαγγέλου (Πρόεδρος Τ.Σ Σπαρτοχωρίου )-Έφορος.
4. Αργύρη Ακριβή του Δαβίδ (δημότισσα), ταμίας, με αναπληρωτή τον Ζαβιτσάνο Ιωάννη του Θεοδώρου(δημότης)
5. Στραγαλινός Ευάγγελος του Γεωργίου (δημότης), γραμματέας ,με αναπληρωτή τον Ζαβιτσάνο Νικόλαο του Ηλία(δημότης).